Banner - Vi giver etikken et stemme

Aktuelt

Nye anbefalinger fra Dataetisk Råd om børn og unges onlineliv

Vores liv udfolder sig i stadig større grad online. Det gælder især for børn og unge, som
også er særligt påvirkelige og derfor har behov for ekstra beskyttelse i det digitale
univers. I dag er det dog langt fra altid tilfældet, at de får den beskyttelse. De
dataetiske udfordringer, vi her står over for, kræver strukturelle løsninger som
regulering, effektiv håndhævelse og kulturændringer.
Dataetisk Råd fremhæver fem områder, hvor der er et særligt dataetisk behov for at
sætte ind og øge beskyttelsen, især i forhold til børn og unge.

Læs anbefalingerne her

Det etiske råd - logo
Det Etiske Råd

Det Etiske Råd har taget stilling til aktiv dødshjælp

Siden Det Etiske Råd sidst har taget stilling til spørgsmålet om aktiv dødshjælp, er der opstået et helt andet vidensgrundlag til at behandle emnet. En række lande og delstater har nemlig lovliggjort forskellige versioner af dødshjælp – og dermed gjort forskellige erfaringer. I 2023 står det klart, at spørgsmålet om en eventuel legalisering af dødshjælp aldrig kun vil kunne besvares med ja eller nej før man har taget stilling til en lang række spørgsmål der udfordrer den enkeltes etik.

Læs mere her

Læs udtalelsen her

 

Det etiske råd - logo
Det Etiske Råd

Et flertal i Det Etiske Råd anbefaler, at grænsen for den fri abort hæves

I en ny udtalelse om abort anbefaler et stort flertal af medlemmerne i Det Etiske Råd, at grænsen for den fri abort hæves for bedre at imødekomme hensynet til kvinders ret til selv at bestemme. Ni medlemmer anbefaler, at abortgrænsen flyttes til 18. graviditetsuge, mens fire medlemmer anbefaler, at den flyttes til uge 15. De fire øvrige medlemmer anbefaler, at grænsen fastholdes ved den nuværende grænse, der ligger ved udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere her

Læs udtalelsen her

 

VMK

Følg vores arbejde for klinisk forskning

Kære alle jer, der også brænder for sundhedsforskning

 Enhed for Videnskab og Etik, under Nationalt Center for Etik, kommer nu med sin egen LinkedIn profil.

 Her vil du kunne læse meget mere om etiske og videnskabelige forhold der har betydning for sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark.

 FØLG OS!

Det Etiske Råd logo
Det Etiske Råd

Det Etiske Råd hilser den fornyede debat om aktiv dødshjælp velkommen

Statsminister Mette Frederiksen har i sin åbningstale ved Folkemødet på Bornholm lagt op til en fornyet diskussion af aktiv dødshjælp.

Det Etiske Råds formand, Leif Vestergaard Pedersen, hilser statsministerens invitation velkommen.

Aktiv dødshjælp, assisteret selvmord, palliation og genoplivning

Fælles årsberetning 2022
Komitesystemet

De Videnskabsetiske Komitesystemets fælles arsberetning 2022 kan nu hentes

Den er som årene før sammensat af bidrag fra de regionale videnskabsetiske komiteer, National Videnskabsetisk Komite og De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer.

Årsberetningen giver et overblik over nøgletal, som f.eks. antallet af anmeldte projekter, tillægsprotokoller og sagsbehandlingstider. Endvidere giver beretningen indblik i de videnskabsetiske problemstillinger, som komiteerne har beskæftiget sig med i løbet af året, og de udviklingstendenser vi ser ind i, i det kommende år.

Hent årsberetningen 2022 her

Det Etiske Råd

Ny anbefaling fra Det Etiske Råd: Nye fødevareteknologier bør imødekommes til fremstilling af alternativer til traditionelle animalske fødevarer, hvis de bidrager til bæredygtighed og sundhed

Det Etiske Råd har i dag udgivet en ny redegørelse, hvor de har kigget på de etiske overvejelser, som nye teknologier til fremstilling af alternativer til traditionelle animalske fødevarer kan give anledning til.

Læs mere her

Nyt fra Nationalt Center for Etik