Aktuelt

Det etiske råd - logo
Det Etiske Råd

Et flertal i Det Etiske Råd anbefaler, at grænsen for den fri abort hæves

VMK

Følg vores arbejde for klinisk forskning

Kære alle jer, der også brænder for sundhedsforskning

 Enhed for Videnskab og Etik, under Nationalt Center for Etik, kommer nu med sin egen LinkedIn profil.

 Her vil du kunne læse meget mere om etiske og videnskabelige forhold der har betydning for sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark.

 FØLG OS!

Det Etiske Råd logo
Det Etiske Råd

Det Etiske Råd hilser den fornyede debat om aktiv dødshjælp velkommen

Statsminister Mette Frederiksen har i sin åbningstale ved Folkemødet på Bornholm lagt op til en fornyet diskussion af aktiv dødshjælp.

Det Etiske Råds formand, Leif Vestergaard Pedersen, hilser statsministerens invitation velkommen.

Aktiv dødshjælp, assisteret selvmord, palliation og genoplivning

Det etiske råd - logo
Det Etiske Råd

Abortgrænse, aktiv dødshjælp og etik

Der er flere etiske problemstillinger, der er aktuelle lige nu, og som debatteres flittigt i medierne. Det Etiske Råd har udtalt sig om flere at temaerne, herunder blandt andet aktiv dødshjælp og abortgrænse. I anledning af 50-året for den frie abort, arbejder Det Etiske Råd i øjeblikket på en ny udtalelse om abortgrænse, som forventes af ligge klar i starten af oktober 2023.

Læs Det Etiske Råds udtalelser her:

Det Etiske Råd om aktiv dødshjælp

Det Etiske Råd om abortgrænse og fosterdiagnostik

 

Fælles årsberetning 2022
Komitesystemet

De Videnskabsetiske Komitesystemets fælles arsberetning 2022 kan nu hentes

Den er som årene før sammensat af bidrag fra de regionale videnskabsetiske komiteer, National Videnskabsetisk Komite og De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer.

Årsberetningen giver et overblik over nøgletal, som f.eks. antallet af anmeldte projekter, tillægsprotokoller og sagsbehandlingstider. Endvidere giver beretningen indblik i de videnskabsetiske problemstillinger, som komiteerne har beskæftiget sig med i løbet af året, og de udviklingstendenser vi ser ind i, i det kommende år.

Hent årsberetningen 2022 her

Det Etiske Råd

Ny anbefaling fra Det Etiske Råd: Nye fødevareteknologier bør imødekommes til fremstilling af alternativer til traditionelle animalske fødevarer, hvis de bidrager til bæredygtighed og sundhed

Det Etiske Råd har i dag udgivet en ny redegørelse, hvor de har kigget på de etiske overvejelser, som nye teknologier til fremstilling af alternativer til traditionelle animalske fødevarer kan give anledning til.

Læs mere her

Nyt fra Nationalt Center for Etik