Vi giver etikken en stærkere stemme

Nationalt Center for Etik

Vores opgave er at sætte fokus på og værne om de etiske principper og værdier,
vores samfund er rundet af.

Læs mere om Nationalt Center for Etik her

Nationalt Center for Etik fremmer arbejdet i

Seneste udgivelse

Det Etiske Råd

Det Etiske Råd har taget stilling til aktiv dødshjælp

Siden Det Etiske Råd sidst har taget stilling til spørgsmålet om aktiv dødshjælp, er der opstået et helt andet vidensgrundlag til at behandle emnet. En række lande og delstater har nemlig lovliggjort forskellige versioner af dødshjælp – og dermed gjort forskellige erfaringer. I 2023 står det klart, at spørgsmålet om en eventuel legalisering af dødshjælp aldrig kun vil kunne besvares med ja eller nej før man har taget stilling til en lang række spørgsmål der udfordrer den enkeltes etik.

Læs mere på Det Etiske Råds hjemmeside

Nyheder fra Nationalt Center for Etik

Følg os på LinkedIn